ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΜΕ E-MAIL ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΩΣ 10 ΜΕ 14 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ.

ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΝ ΔΙΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ GREEN CELL ME ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ GREEN CELL ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ

ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η REFUND ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΟΝΙΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΙΣΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ποιοι είμαστε

Mission Statement
Our mission is to strategically grow while maintaining our reputation of having fast customer response times, technical expertise, and a culture of high quality and efficiency leading to the design and manufacture of high quality batteries and chargers at competitive prices.
Δήλωση αποστολής
Η αποστολή μας είναι να αναπτυσσόμαστε στρατηγικά διατηρώντας παράλληλα τη φήμη μας ότι έχουμε γρήγορους χρόνους απόκρισης , τεχνική εξειδίκευση και κουλτούρα υψηλής ποιότητας και απόδοσης που οδηγεί στο σχεδιασμό και την κατασκευή μπαταριών και φορτιστών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

What we do at BATTERYWORLD
We design, build, test and deliver world-class custom battery and charging solutions across a broad range of applications.
We’re ready for your challenge.

Τι κάνουμε στο BATTERYWORLD
Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, δοκιμάζουμε και παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις μπαταριών και φόρτισης παγκόσμιας κλάσης σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση σας.

Battery Knowledge
Consistently designing and manufacturing millions of high quality batteries for a wide array of applications requires extensive knowledge and many years of experience in several key areas.
Extensive cycle-life, temperature, and current draw performance database
Expertise in all major cell chemistries: Li-Ion, LiFePO4, NiMH, Li-SOCl2, etc.
Legacy of battery designs utilizing all major cell from factors
Experience with In-field behavior for most applications
Long standing relationships with cell manufacturers around the world
Γνώση μπαταρίας
Ο συνεπής σχεδιασμός και η κατασκευή εκατομμυρίων μπαταριών υψηλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών απαιτεί εκτεταμένη γνώση και πολυετή εμπειρία σε πολλούς βασικούς τομείς.
Εκτεταμένη βάση δεδομένων για τη διάρκεια ζωής του κύκλου, τη θερμοκρασία και την τρέχουσα απόδοση των μπαταριών.
Εξειδίκευση σε όλες τις κύριες χημείες κυττάρων: Li-Ion, LiFePO4, NiMH, Li-SOCl2, κ.λπ.
Εμπειρία με συμπεριφορά εντός πεδίου για τις περισσότερες εφαρμογές.
Μακροχρόνιες σχέσεις με κατασκευαστές μπαταριών σε όλο τον κόσμο.

POWERFUL SOLUTIONS START WITH BATTERYWORLD.
CUSTOM BATTERY & CHARGING SYSTEMS
Some would say that building a battery is simple. Well, on the surface that may be true, but when you peel back the layers of creating a power solution that works efficiently across varying power demands, safely in a myriad of environments, and dependably in real-world applications, it’s a different story.
At BATTERYWORLD, our story can be seen in the thousands of products we have produced and in the trusted relationships we have forged with our customers. Our commitment to quality and innovation can be recognized in everything we do.
We have been solving challenges and creating real-world solutions for over 15 years. Solutions for medical, industrial, consumer, and military applications is where we live.
We bring a complete solution that starts with experienced engineering, elegant design, comprehensive testing, cutting-edge manufacturing, and global logistics. That is our daily mission.
We don’t just follow the industry standards, we set them.
ΟΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ BATTERYWORLD.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Κάποιοι θα έλεγαν ότι η κατασκευή μιας μπαταρίας είναι απλή.
Λοιπόν, επιφανειακά αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά όταν γνωρίσετε τα επίπεδα δημιουργίας μιας λύσης ισχύος που λειτουργεί αποτελεσματικά σε ποικίλες απαιτήσεις ενέργειας, με ασφάλεια σε όλα τα περιβάλλοντα και αξιόπιστα σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου, πραγματικά θα εκπλαγείτε.
Στο BATTERYWORLD, η ιστορία μας φαίνεται στα χιλιάδες προϊόντα που έχουμε δημιουργήσει και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε δημιουργήσει με τους πελάτες μας.
Η δέσμευσή μας στην ποιότητα και την καινοτομία μπορεί να αναγνωριστεί σε ό,τι κάνουμε.
Επιλύουμε προκλήσεις και δημιουργούμε λύσεις στον πραγματικό κόσμο για πάνω από 15 χρόνια. Οι λύσεις για ιατρικές, βιομηχανικές, καταναλωτικές και στρατιωτικές εφαρμογές είναι η καθημερινότητα μας.
Φέρνουμε μια ολοκληρωμένη λύση που ξεκινά με έμπειρη μηχανική, κομψό σχεδιασμό, ολοκληρωμένες δοκιμές, κατασκευή αιχμής και παγκόσμια logistics. Αυτή είναι η καθημερινή μας αποστολή.
Δεν ακολουθούμε απλώς τα πρότυπα του κλάδου, αλλά τα θέτουμε.

Test & Measurement Equipment
The Power Of Accuracy And Precision
BATTERYWORLD’s electrical engineering expertise is crucial when designing a battery or charging solution for test and measurement applications.
Arriving at a remote site and discovering that the battery in your portable test equipment is dead can be a disaster.
Improper power delivery or spikes in EMI can be especially harmful to sensitive lab equipment. Thankfully, BATTERYWORLD has years of experience designing battery packs for some of the most trusted companies in the test & measurement market.
Here are just a few examples of the devices BATTERYWORLD’s batteries and chargers support:
Infrared Cameras and Scanners
Oscilloscopes
Network Analyzers
Multi-meters
Laser Measurement
GPS-based Measurement
Thermal Measurement
Εξοπλισμός Δοκιμών & Μετρήσεων
Η δύναμη της ακρίβειας.
Η τεχνογνωσία της BATTERYWORLD στην ηλεκτρική μηχανική είναι ζωτικής σημασίας κατά το σχεδιασμό μιας μπαταρίας ή λύσης φόρτισης για εφαρμογές δοκιμών και μετρήσεων.
Το να φτάσετε σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία και να ανακαλύψετε ότι η μπαταρία του φορητού εξοπλισμού δοκιμής σας είναι νεκρή μπορεί να είναι καταστροφή.
Η ακατάλληλη παροχή ρεύματος ή οι αιχμές στο EMI μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον ευαίσθητο εργαστηριακό εξοπλισμό σας.
Ευτυχώς, η BATTERYWORLD έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό μπαταριών για μερικές από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες στην αγορά δοκιμών και μετρήσεων.
Ακολουθούν μερικά μόνο παραδείγματα των συσκευών που υποστηρίζουν οι μπαταρίες και οι φορτιστές της BATTERYWORLD:
Κάμερες και σαρωτές υπερύθρων
Παλμογράφοι
Αναλυτές δικτύου
Πολύμετρα
Μέτρηση με λέιζερ
Μέτρηση που βασίζεται σε GPS
Θερμομέτρηση

Consumer Products
INNOVATIONS TO POWER THE FUTURE
Its impossible to list every market that BATTERYWORLD has served over a 15+ year period, but here are some applications where you can find BATTERYWORLD custom battery inside:
The consumer market is constantly changing and evolving, but the need for safe and dependable power sources remains the same.
Whether you are looking for a batery that is small, lightweight, and waterproof for a wearable application or an Uninterruptible Power Source (UPS) to ensure your ruggedized computer never experiences sudden power loss, BATTERYWORLD has you covered.
Data Collection
Uninterruptible Power Source (UPS)
Rugged Laptop Computers
Portable Printing
High-End Lighting
Hand-Held Computing
Robotic Cleaning Machines
Professional-Grade Power Tools
Wearables
IoT
Smart Appliances
Home Automation
Καταναλωτικά προιόντα
Είναι αδύνατο να απαριθμήσετε κάθε πελάτη και εφαρμογή που έχει εξυπηρετήσει το BATTERYWORLD στην περίοδο των 15+ ετών, αλλά εδώ είναι μερικές εφαρμογές όπου μπορείτε να βρείτε προσαρμοσμένη μπαταρία BATTERYWORLD μέσα:
Συλλογή δεδομένων
Αδιάλειπτη πηγή ενέργειας (UPS)
Ανθεκτικοί φορητοί υπολογιστές
Φορητή εκτύπωση
High-End Φωτισμός
Χειροκίνητος Υπολογισμός
Ρομποτικά Μηχανήματα Καθαρισμού
Ηλεκτρικά εργαλεία επαγγελματικής ποιότητας
Φορητά
IoT
Έξυπνες Συσκευές
Οικιακός αυτοματισμός.
Η καταναλωτική αγορά αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς, αλλά η ανάγκη για ασφαλείς και αξιόπιστες πηγές ενέργειας παραμένει η ίδια.
Είτε αναζητάτε μια μπαταρία μικρή, ελαφριά και αδιάβροχη για φορητή εφαρμογή είτε μια πηγή αδιάλειπτης ισχύος (UPS) για να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας δεν θα αντιμετωπίσει ποτέ ξαφνική απώλεια ρεύματος, το BATTERYWORLD σας καλύπτει.

Industrial Products
Dependable Power In The Harshest Conditions
Industrial/oil & gas/survey/construction applications are used exclusively outdoors which necessitates a battery that can operate safely and reliably in the harshest conditions.
Batteries for these kinds of applications require a battery manufacturer with a wide breath of knowledge and experience in robust mechanical designs, high-power delivery, and temperature extremes.
BATTERYWORLD has experience in all these
devices and more:
Industrial Robotics
HDS Laser Scanners
Distance Meters
Oil & Gas Monitoring
Hydraulic Equipment
Tracker Systems
Ruggedized Tablet PCs
Digital Levels
Various GPS Devices
Voting Machines
Professional-Grade Power Tools
Intrinsically Safe Headwear
Βιομηχανικά προιόντα
Αξιόπιστη ισχύς στις πιο σκληρές συνθήκες.
Οι εφαρμογές βιομηχανικών/πετρελαίου και φυσικού αερίου/τοποθέτησης/κατασκευών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, γεγονός που απαιτεί μια μπαταρία που μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια και αξιοπιστία στις πιο σκληρές συνθήκες.
Οι μπαταρίες για τέτοιου είδους εφαρμογές απαιτούν έναν κατασκευαστή μπαταριών με ευρεία γνώση και εμπειρία σε στιβαρά μηχανικά σχέδια, παροχή υψηλής ισχύος και ακραίες θερμοκρασίες.
Η BATTERYWORLD έχει εμπειρία σε όλα αυτά:
Βιομηχανική Ρομποτική
Σαρωτές λέιζερ HDS
Μετρητές απόστασης
Παρακολούθηση Πετρελαίου & Αερίου
Υδραυλικός Εξοπλισμός
Συστήματα παρακολούθησης
Ανθεκτικοί υπολογιστές tablet
Ψηφιακά Επίπεδα
Διάφορες συσκευές GPS
Εκλογικά Μηχανήματα
Ηλεκτρικά εργαλεία επαγγελματικής ποιότητας

Medical applications
BATTERYWORLD designs and manufactures batteries and charging solutions for the top medical and dental device manufacturers in the world, making us one of, if not, the largest manufacturer of rechargeable batteries for the medical device industry.
In order to achieve this level of notoriety within the medical industry,
our quality systems are held to a much higher standard than most other battery manufacturers and we are continually being audited to the toughest quality criteria. And, of course, you don’t garner that large of a market share without being cost competitive as well.
We have created batteries and charging solutions for numerous medical applications:
Defibrillators – AED
Infusion Pumps – ambulatory, syringe, volumetric
Respiratory Devices
Ventilators
Oxygen Concentrators
Portable Ultrasound/Imaging
X-ray
Dental Equipment
Autoclavable Surgical Devices
Medical Power Tools
Patient Monitoring
Pain Treatment
Cochlear Implants
Medical Lights
Surgical Foot Pedals
Diagnostic Devices
Ιατρικές εφαρμογές
Η BATTERYWORLD σχεδιάζει και κατασκευάζει μπαταρίες και λύσεις φόρτισης για τους κορυφαίους κατασκευαστές ιατρικών και οδοντιατρικών συσκευών στον κόσμο, καθιστώντας μας έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές επαναφορτιζόμενων μπαταριών για τη βιομηχανία ιατρικών προϊόντων.
Έχουμε δημιουργήσει μπαταρίες και λύσεις φόρτισης για πολλές ιατρικές εφαρμογές όπως:
Απινιδωτές – AED
Αντλίες έγχυσης – περιπατητικές, σύριγγες, ογκομετρικές
Αναπνευστικές Συσκευές
Αναπνευστήρες
Συμπυκνωτές Οξυγόνου
Φορητό Υπερηχογράφημα/Απεικόνιση
ακτινογραφία
Οδοντιατρικός Εξοπλισμός
Χειρουργικές συσκευές σε αυτόκλειστο
Ιατρικά Ηλεκτρικά Εργαλεία
Παρακολούθηση ΑσθενούςΔιαγνωστικές συσκευές
Βαθμονόμηση και Συντήρηση Ιατρικών Συσκευών
Διέγερση Οστικής Ανάπτυξης

MEDICAL APPLICATIONS
Our dedication to quality and experience developing batteries and charging solutions for hundreds of medical devices over the years has made BATTERYWORLD one of the most trusted names in the medical device industry.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η αφοσίωσή μας στην ποιότητα και η εμπειρία μας στην ανάπτυξη του τομέας ανακατασκευής μπαταριών και λύσεων φόρτισης για εκατοντάδες ιατρικές συσκευές όλα αυτά τα χρόνια έχει καταστήσει το BATTERYWORLD ένα από τα πιο αξιόπιστα ονόματα στον κλάδο των ιατρικών συσκευών.