Αντικατάσταση μπαταριών

Το BATTERYWORLD σας παρέχει επισκευή, συντήρηση, αναβάθμιση η αντικατάσταση των στοιχείων της μπαταρίας σας με καινούργια. 

 

Ελέγχουμε και αξιολογούμε την μπαταρία σας.

 

Μετά από την  κάθε  επισκευή  μπαταρίας  ελέγχεται και δοκιμάζεται με τον αναλυτή μπαταριών για να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία της.

 

Η τεχνογνωσία μας εγγυάται επισκευές με αξιόπιστα αποτελέσματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις επισκευές και τις μετρήσεις, είναι υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

 

Επισκευή, Συντήρηση, Αναβάθμιση, Αντικατάσταση μπαταριών με άμεση αντικατάσταση παλιών στοιχείων από το BATTERYWORLD

 

Συνήθως η αλλαγή των παλαιών στοιχείων της μπαταρίας με καινούργια έχει σχεδόν πάντα μικρότερο κόστος από μια καινούργια μπαταρία.

 

Πολλές φορές υπάρχει δυνατότητα αντικατάσταση της συστοιχίας με νέα μεγαλύτερης χωρητικότητας.